Lee Hai Ha

Tạo bộ nhớ dùng chung miễn phí, Google Team Drive Free

Lee Hải Hà

Tạo Team Drive free, Google Shared Drives không giới hạn dung lượng lưu trữ.Lưu ý: Mỗi người chỉ được tạo một Team Drive.
Trong một số trường hợp sẽ xử lý chậm vì hệ thống quá tải, vì thế vui lòng không Submit liên tục. Nếu lỗi hãy kiên nhẫn chờ 5p rồi hãy tạo lại!